Học bổng

Global English sẽ có các suất học bổng khác nhau dành cho học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn đam mê học tiếng Anh. Các khóa học bổng bao gồm: Học bổng giảm một phần học phí hoặc học bổng giảm toàn bộ học phí. Nếu bạn nào có niềm đam mê học tiếng Anh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các bạn có thể viết một bài văn (personal statement) miêu tả niềm đam mê học tiếng Anh như: Vì sao bạn muốn học tiếng Anh, bạn đã tự học tiếng Anh như thế nào, bạn mong muốn học được điều gì từ Global English và trình bày hoàn cảnh về gia đình bạn. Sau đó bạn vui lòng gửi lá thư đó đến địa chỉ thinh.le@globalenglish.me cũng như các giấy tờ liên quan minh chứng cho hoàn cảnh khó khăn của bạn như sổ hộ nghèo. Trung tâm ngoại ngữ Global English sẽ xem xét và miễn hoặc giảm học phí cho bạn tùy theo hoàn cảnh. 

Bạn muốn tìm học bổng?